Επόμενη Συνάντηση (θέμα: η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών)

επόμενη συνέλευση Σαββατο 9 Φλεβάρη ΕΜΠ (Στουρνάρα, Εξάρχεια)
Κτήριο Γκινη 15.00
Αυτοοργάνωση στην Εκπαίδευση
1) Η «αξιολόγηση» φέρει  ταξικό πρόσημο.
2) Τα παιδαγωγικά υποκείμενα  βρίσκονται σε σχέση διαρκούς  διαπραγμάτευσης με τις θεσμοποιημένες  εκπαιδευτικές νόρμες.
3) Οι εντάσεις μεταξύ  των διαφορετικών ορθολογικοτήτων  χρήζουν θεματοποίησης και κριτικής διερεύνησης.
4) Η αξιολόγηση  προϊδεάζει  τους εκπαιδευόμενους στην ποσοτικοποίση  των κοινωνικών σχέσεων μέσω του χρήματος.
5) Ο βαθμός επικυρώνει  ως αναγκαία τη συνολική θεσμοθετημένη  εκπαιδευτική διαδικασία.
6) Η εκπαιδευτική ισοπολιτεία  επιτρέπει στο κράτος να ασκεί  και ταυτόχρονα να αποκρύβει  την ταξική πολιτική του λειτουργία.
7) Το εκπαιδευτικό σύστημα  επιλογής καθιστά την ανισότητα  καθολικό βίωμα στους εκπαιδευόμενους.
8) Στους καπιταλιστικούς  κοινωνικούς σχηματισμούς οι  εκπαιδευτικοί μηχανισμοί είναι  δομικά διαχωρισμένοι από την  παραγωγή.